WHATSAPP İLETİŞİM

PROTEZ DİŞLER


Diş protezleri kaybedilen veya hasar gören dişlerin yerine, çiğneme, konuşma ve estetik bozuklukların giderilmesi amacıyla yapılan yapay dişlerdir. 2 ana grupta sınıflandırılır.

SABİT DİŞ PROTEZLERİ


Sabit diş protezi çeşitleri yaplış şekli ve amacına göre 2 grupta toplanır.

  1. Kuron Protezi: Kuron kaplama, mevcut dişlerde kırık, madde kaybı, direncinin azalması gibi durumlarda küçültme işlemi yapılarak o dişin veya dişlerin üzerine yapıştırılan sabit protezlerdir. Yani dişsiz bölgeyi doldurmaz.

  2. Köprü Protezi: Diş eksikliğinde, komşu dişlerin küçültülüp onların üzerine yapıştırılarak eksik dişin boşluğunun da doldurulduğu sabit protezlerdir.


YAPILDIĞI MALZEMEYE GÖRE DİŞ PROTEZ ÇEŞİTLERİ İSE;


Metal-Porselen Kuron Köprü Protezleri

Porselen diş, porselen kaplama olarak bilinen diş protezleridir. Dişlerin hasar gördüğü durumlarda kuron, diş eksikliğini tedavi etmek için köprü protezi şeklinde yapılırlar. Az sayıda diş eksikliğinde dayanak olarak kullanılacak olan dişlerin kesilip küçültülmesi sonrasında ağızdan ölçü alınarak diş labaratuvarında yapılan dişler klinikte diş hekimi tarafından dayanak dişlere yapıştırılır. Hasta tarafından takılıp çıkarılmazlar.

Metal porselen diş protezlerinde alt yapı olarak diş dokularına uyumlu ve yeterli dayanıklılığa sahip metal alaşımı kullanılır. Üst yapı olarak da metalin üzerine porselen işlenerek estetik görünüm sağlanmış olur


Zirkonyum Porselen Kuron Köprü Protezleri

Zirkonyum nedir ? Zirkonyum rengi beyaz ışığı geçirebilen ve korozyona uğramayan bir metaldir.

ZİRKONYUM DİŞ KAPLAMANIN AVANTAJLARI

Diş dokuları ışığı bir miktar geçirmektedir. Fakat metal altyapılı porselen dişlerde bu özellik yoktur. Zirkonyumun da ışığı bir miktar geçirebilmesi dolayısıyla zirkonyum diş kaplamalarla optik özellikleri daha iyi olan daha doğal ve daha estetik sonuçlar alabilmek mümkündür.

Zirkonyum dişlerin dişeti uyumları oldukça iyidir ve diş etinde bazen metal altyapılarda oluşabilen renkleşmelere yol açmazlar. Zirkonyum un rengi beyaz olduğu için de diş eti sınırında metal rengi yansıması olmaz.

Metal alerjisi olan kişilerde zirkonyum diş alerjik olmadığı için kullanılabilir. Zirkonyum un fiziksel özellikleri oldukça iyidir. Bu nedenle zirkonyum diş kaplama sadece ön dişlerde değil, arka dişlerde ve köprü protezi olarak da yapılabilir. Zirkonyum un ısı yalıtımı metal alaşımından daha iyidir. Bu nedenle zirkonyum diş protezi işlemi sonrası sıcak soğuk hassasiyeti de daha az görülmektedir.


TAM SERAMİK KURONLAR


Ön dişlerdeki dişte madde kaybı, şekil bozuklukları ve kalıcı renk bozukluklarını düzeltmek amacıyla yapılan protezlerdir. Tam seramik protezlerde altyapı olarak başka herhangi bir malzeme kullanılmamaktadır. Diş kesimi işlemi yapılarak diş küçültüldükten sonra alınan ölçüye göre protez labaratuvarında hazırlanan tam seramik kuron hekim tarafından dişe yapıştırılmaktadır.

Herhangi bir altyapı olmadığı ve sadece porselenin çiğneme kuvvetlerine karşı direncinin yetersiz olduğu için arka dişlerde ve diş eksikliğinde köprü protezi olarak da yapılması uygun değildir.


PORSELEN LAMİNA


Porselen lamine veya yaprak porselen diye de bilinir. Porselen laminalar ön bölgedeki dişlerde aralıklar, şekil bozuklukları, diş minesi bozuklukları, dişteki antibiyotik ve florozis gibi diş beyazlatma işlemiyle düzeltilemeyecek renk bozukluklarını düzeltmek amacıyla uygulanan, çok ince işlenebilen bir tam seramik restorasyondur.

Dişlerin ön yüzeylerine az miktarda bir aşındırma yapılarak veya gerekmediği durumlarda aşındırma yapmadan da diş hazırlanır. Ağızdan ölçü alınarak diş protez labaratuvarında hazırlanan lamina prova yapıldıktan sonra diş hekimi tarafından dişin ön yüzeyine yapıştırılmaktadır.


HAREKETLİ DİŞ PROTEZLERİ


Hareketli protez çeşitleri tam protezler ve bölümlü protezler olmak üzere iki genel başlık altında sınıflandırılırmaktadır.


TAM PROTEZLER VEYA TOTAL PROTEZLER


Tam damak diş protezi diye bilinen protezdir. Eğer çenedeki tüm dişler kaybedilmişse ve implant gibi alternatif çözümler uygun değil yada yapılması planlanmıyorsa diş eksikliği tam protezlerle tedavi edilir. Dişler mevcut olmadığı için bu protezlerde dokulardan destek alarak tutuculuk sağlanmaktadır.

Ölçü alınması , dişlerin yerinin ve alt üst çenelerin kapanışının saptanması, buna göre yerleştirilen dişlerle yapılan prova gibi aşamalardan sonra tam protezin yapımı tamamlanır. Hasta tam protezini kullanmaya başladıktan sonra da damaklarda olabilecek vuruk ve acıtan yerler kontrollerde düzeltilir


BÖLÜMLÜ PROTEZLER VEYA KISMİ PROTEZLER


Parsiyel protezler de denilir. Ağızda dişler mevcut fakat sabit protez yapılabilecek sayıda ve uygun konumda değillerse ve implant tedavisi gibi çözümler planlanmıyorsa diş eksikliğini gidermek için bölümlü protezler yapılmaktadır

Bölümlü protezlerde sağlam dişler ağızda tutulup ve gerekiyorsa bunların üzerine kuron protezi yapıldıktan sonra dişsiz kısımlar hastanın takıp çıkarabildiği protezle tamamlanmaktadır.

Bölümlü protezler de 2 çeşittir;

  1. Kroşeli (Kancalı) Bölümlü Protezler: Bölümlü protezler diş ve doku destekli protezlerdir. Kroşeli bölümlü protezlerde protezin tutuculuğu için dişten destek almak amacıyla planlanan bazı dişilere diş etine doğru uzanan kroşe denilen metal uçlar konulmakta ve bu kroşeler dişi kavramaktadır. Ayrıca tırnak denilen, dişlerin üzerine yerleşen ve protezin dokulara doğru fazla itilmesini engelleyen uzantılar bulunmaktadır.

  2. Hassas Bağlantılı veya Hassas Tutuculu Protezler: Hassas bağlantılı yada hassas tutuculu protezlerde kroşe ve tırnak bulunmamaktadır. Diş deseği mevcut dişler porselen kaplama ile kuronlanarak ve bu kuronlarda bulunan tutucu parçalara hareketli protezin yerleşmesiyle sağlanır. Böylece kroşeli bölümlü proteze göre daha estetik bir protez elde edilir.

İMPLANT DESTEKLİ PROTEZLER


İmplant dişler kullanılarak yapılan protezlerdir. implantlar üzerine metal porselen kuron köprü protezleri, zirkonyum altyapılı porselen kuron köprü protezleri gibi sabit protezler yada implant destekli hassas bağlantılı hareketli protezler yapılabilir.